تمامی استند گلدان ها و پایه گلدان های فروشگاه مستر عمده به قیمت عمده می باشند و شما همکار گرامی با حداقل خرید 3 میلیون تومان میتوانید از تمامی تنوع محصولات دسته لوازم گل و گیاه و باغبانی ( عمده فروشی محصولات بازار گل و گیاه ) به قیمت خرید کنید .

انواع پایه گلدان های تکی

انواع پایه گلدان و استند گلدان های 3 طبقه

انواع پایه گلدان و استند گلدان های 4 طبقه

انواع پایه گلدان و استند گلدان های 5 طبقه

انواع پایه گلدان و استند گلدان های 6 طبقه

انواع پایه گلدان و استند گلدان های 7 طبقه

انواع پایه گلدان و استند گلدان های 8 طبقه

انواع پایه گلدان و استند گلدان های 9 طبقه